Novi CD sa Zagrebačkim solistima

Nikola Fabijanić upravo snima novi CD sa Zagrebačkim solistima. Snimat će se sljedeće skladbe: 
A. Glazunov: Koncert
P. M. Dubois : Koncert
D. Palanović: Koncert
B. Bjelinski: Sinfonietta